eyes eyes
image test
עיוותי המס בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) התשמ"ז -1987
מחבר: יואל רטנר עו"ד ורו"ח*  |  תאריך: 25/03/2015
 
בעקבות בג"ץ, יוקמו לאחר 20 שנה וועדות שומה בביטוח הלאומי
לאחרונה הגישה עו"ד יפית מנגל, בשם חברת "נס טכנולוגיות בע"מ " , עתירה לבג"ץ בה התבקש בית המשפט העליון לחייב את מועצת הביטוח הלאומי למנות וועדות שומה בהתאם למנגנון ההשגה הקבוע בסעיף 372 לחוק הביטוח הלאומי. על הבג"ץ והרקע להגשתו אתם מוזמנים לקרוא בקישור
מחבר: עו"ד יפית מנגל  |  תאריך: 28/01/2015
 
ניכוי הוצאות אחזקת רכב שלא כדין - בחסות ראשות המיסים
כיצד רשות המיסים מאפשרת למעשה ניכוי הוצאות רכב שלא נעשה בו כל שימוש עסקי?
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח ודורון מאוטנר, רו"ח ועו"ד *  |  תאריך: 04/01/2015
 
הנחיה חדשה של רשות המסים למיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום מאפשרת פרשנות חדשה לזקיפת שווי שימוש ברכב
ביום 21 באוקטובר 2014 פורסמה הנחיה חדשה ע"י רשות המיסים, בקשר למיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום (להלן: "הנחיה חדשה"). ההנחיה החדשה סותרת את הגישה של רשות המיסים שיש לזקוף שווי שימוש רכב לעובד במקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או שיש פוטנציאל לשימוש פרטי. ההנחיה החדשה מאפשרת לא לזקוף שווי שימוש רכב לעובד, אם הועמד לרשות העובד רכב מאגר והרכב נותר בידי בעובד ללילה לצורך חניה באופן חד פעמי באמצע השבוע ( ימים א' – ד'). במקרים שהעובד לקח את הרכב לביתו 2 – 10 פעמים בחודש, יחויב העובד בשווי שימוש רכב, לפי חלק יחסי משווי השימוש לפי תקנות מס הכנסה.
מחבר: נמרוד רטנר, רו"ח  |  תאריך: 23/11/2014
 
מהפכה בגישת רשות המיסים לשווי שימוש רכב כלכלי
בתאריך 18.5.14 נחתם הסכם בין ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה ו-1,970 עובדי רפא"ל (להלן: "עובדי המחקר") לבין החשב הכללי ורשות המיסים, בעניין שימוש פרטי ברכבי מאגר. ההסכם שנחתם קבע "שווי שימוש ברכב פרטני" בין עובדי רפאל ורשות המיסים, דהיינו תקנות שווי השימוש ברכב "עוגלו" כדי למנוע פסיקה עקרונית בעניין זקיפת שווי שימוש רכב כלכלי. תמצית ההסכם: "עובדי המחקר יחויבו בשווי שימוש רכב על פי תקנות שווי שימוש ברכב על בסיס היחסיות". 
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח ודורון מאוטנר, רו"ח ועו"ד *  |  תאריך: 16/07/2014
 
בית המשפט ורשות המיסים הגדירו את 'כללי הזהב' ליישום יומן רכב ממוחשב להצגת נתונים עובדתיים של השימוש העסקי והשימוש הפרטי ברכב
בשורה פיסקאלית חשובה למעסיקים, לעובדים ולעצמאים הנוסעים ברכב צמוד למטרות עסקיות יותר מ-45%-40% מסך כל נסיעות הרכב. חשוב במיוחד למעסיקים שיש להם צי רכב בבעלות או בליסינג או לעובדים שמקבלים רכב צמוד ממעסיקיהם. פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים , מחזק את הפרשנות על פיה זכאי נישום לסתור את החזקה הקיימת בדין באשר להכרה בהוצאות הרכב לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995. עו"ד ורו"ח יואל רטנר ורו"ח עו"ד דורון מאוטנר מנתחים את הפסיקה ומציעים פתרון מעשי להוכחת שווי הרכב הכלכלי.
מחבר: יואל רטנר, עו'ד ורו'ח  |  תאריך: 22/05/2011
 
נסיעה מהבית לעבודה - נסיעה עסקית או שוד שנתי של 6 מיליארד ₪
האם נסיעה מהבית לעבודה וחזרה היא נסיעה עסקית או פרטית? במאמר זה נסקור שתי זוויות ראייה חדשות בסוגיה זו.
מחבר: יואל רטנר, רו"ח עו"ד ודורון מאוטנר, רו"ח עו"ד*  |  תאריך: 04/08/2012
 
"החלמאות" של רשות המסים בנושא שווי רכב וניכוי הוצאות רכב
בסוגיית שווי רכב וניכוי הוצאות רכב מתנהלת רשות המסים "בחלמאות" מעוררת רחמים עם דגש על נושא ההפרדה בין נסיעות עסקיות ופרטיות. למעשה, רשות המיסים המאוחדת חובשת "שני כובעים", האחד של מס הכנסה והשני של מע"מ.
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח  |  תאריך: 01/04/2010
 
מעבידים ישלמו כ- 1.2 מיליארד ₪ תוספות שכר בגין הגידול בסכום זקיפת שווי הרכב
בשנת 2010 מעבידים ישלמו לעובדיהם שנוסעים ברכב צמוד כמיליארד ₪ תוספות שכר, בגין הגידול בסכום זקיפת שווי הרכב. בשנת 2010 שווי הרכב גדל בממוצע ב- 600 ₪ לחודש, לפיכך 320,000 עובדים שקבלו ממעבידיהם רכב צמוד, יחויבו בזקיפת שווי רכב הגדולה ב- 1.9 מיליארד ₪ לעומת זקיפת שווי הרכב בשנת 2009.
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח  |  תאריך: 29/12/2009
 
תשלום מס אמת ואפיונה של הוצאה מעורבת
בתאריך 30.4.08 פורסם פסק דין תקדימי של ביהמ״ש העליון ( ע״א 4243/08) שקבע כי הוצאות שמירה על ילדים קטנים הינה הוצאה הכרחית לצורך יצור הכנסה של אימם. פסק הדין שמהווה מהפיכה של ממש, היכה בתדהמה את רשות המיסים. אציין בקצרה מספר ציטוטים ונקודות חשובות ובעלות עניין מפסק דין זה. לאחר מכן אציין את השלכותיו של פסק הדין התקדימי, על השימוש ביומן רכב ממוחשב של הוצאה מוכרת, שבו ניתן להפריד את סוגי הנסיעה ברכב (עסקית, למקום העבודה וחזרה ממנו ופרטית).
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח  |  תאריך: 30/06/2009
 
הלכה חדשה של בית המשפט תומכת בחישוב "שווי רכב כלכלי"
פסיקה טרייה וחדשנית של בית המשפט המחוזי בחיפה מפי כב' סגנית הנשיא ש. וסרקרוג[1] קובעת כי זכותו של נישום להוכיח את הכנסותיו והוצאותיו בפועל ולשלם מס אמת. הנישום רשאי לסתור כל חזקה הקבועה בחוק, שאיננה מוגדרת במפורש כחזקה חלוטה (שאינה ניתנת לסתירה)
מחבר: יואל רטנר, עו"ד רו"ח, דורון מאוטנר רו"ח עו"ד  |  תאריך: 30/11/2009
 
נסיעות מהבית לעבודה האם יחשבו "כנוחות המעביד " או "הנאת העובד" ?
לאחר שינוי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 שבהן נקבע שכל הוצאות הרכב הצמוד שניתן לעובד יוכרו למעביד במלואן, נשאלת השאלה מהוא השווי הכלכלי האמיתי של "הנאת העובד" שבגינה יש לחייבו בכל חודש בתלוש השכר?
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח  |  תאריך: 31/12/2008
 
"הבלוף" של מס הכנסה בסוגיית שווי השימוש ברכב
מאמר זה חושף מיקבץ "פנינים" לדוגמא שנאמרו בוועדת הכספים של הכנסת בסוגיית שווי הרכב , על מנת שכולם יבינו שנערי האוצר "עובדים בעיניים" על חברי הכנסת מקבלי ההחלטות בוועדת הכספים, שווי השימוש שנקבע איננו מייצג את שווי ההטבה האמיתית - הכלכלית, שיש למי שמצמידים לו רכב צמוד. "הפנינים" לוקטו מפרוטוקולים של וועדת הכספים של הכנסת בשנים 2003 - 2007 (ההדגשות אינן מופיעות במקור):
מחבר: יואל רטנר, עו"ד ורו"ח  |  תאריך: 30/06/2008
 
יש לכם שאלות?
צור איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
שם חברה:
הערות:

 
צור קשר |
  SaveTax